Pla d’estudis

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Durada:      4 cursos acadèmics organitzats en dos quadrimestres

Carga lectiva:      240 crèdits ECTS

Modalitats:      Presencial i semipresencial

Horaris:      Presencial: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h Semipresencial: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 21:45h

Titulació:      Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Idiomes:      Català, castellà i anglès

Competències:      competències

Descarregar pla d’estudis (PDF)

Estructura del pla d’estudis

  • Crèdits obligatoris:     210  ECTS
  • Crèdits optatius:           18  ECTS
  • Treball Final de Grau:   12 ECTS

1r Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Matemàtiques I cat/cast
Fonaments de màrqueting cat/cast
Eines de productivitat personal cat/cast
Organització i administració d’empreses I cat/cast
Desenvolupament professional I cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Estadística I cat/cast
Economia espanyola i mundial cat/cast
Direcció comercial I cat/cast
Comptabilitat financera I cat/cast
Anglès II anglès

3r Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Comptabilitat de costos I cat/cast
Microeconomia anglès
Planificació i anàlisis d’empreses cat/cast
Dret fiscal I cat/cast
Relacions laborals cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Direcció de recursos humans anglès
Organització i administració d’empreses II cat/cast
Sistemes d’informació anglès
Mercats e instruments financers cat/cast
Direcció financera II cat/cast

2n Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Matemàtiques II cat/cast
Desenvolupament professional II cat/cast
Introducció a l’economia cat/cast
Sociologia cat/cast
Anglès I anglès

2n Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Estadística II cat/cast
Matemàtiques financeres cat/cast
Dret civil i mercantil cat/cast
Direcció comercial II anglès
Comptabilitat financera II cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Comptabilitat de costos II cat/cast
Direcció financera I cat/cast
Macroeconomia anglès
Dret fiscal II cat/cast
Desenvolupament professional III cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ GUIA 2016-17 GUIA 2017-18 IDIOMA
Projecte empresarial (TFG) cat/cast
Itinerari optativitat cat/cast