Descripció del pla d’estudis 

Taula de distribucions de crèdits 
TIPOLOGIA DE CRÈDITS NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)
Crèdits totals: 60
Crèdits obligatoris: 20
Crèdits optatius: 25
Crèdits en pràctiques externes: 0
Crèdits de treball de fi de màster: 15
Especialitats
El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Direcció Estratègica / Strategic Management. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Negocis Internacionals / International Business. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Aquest màster, s’oferta en modalitat semipresencial.
Taula de distribució dels crèdits del pla d’estudis i continguts de cada matèria
Per accedir al contingut de cada matèria fer clic sobre el nom de la matèria.
ASSIGNATURES QUAD.
OBLIGATÒRIA
Entorn i mercats globals: 1
Direcció de persones: 1
ESPECIALITAT 1: DIRECCIÓ ESTRATÈGICA / STRATEGIC MANAGEMENT
Direcció estratègica: 1
Recursos estratègics: 2
ESPECIALITAT 2: NEGOCIS INTERNACIONALS / INTERNATIONAL BUSINESS
Direcció de l'Empresa Internacional / International Management:
1


2
Internacionalització de l'Empresa / Corporate Internationalization: 2
TREBALL FI DE MÀSTER
Treball de fi de màster:
  • Treball de fi de màster (15 ECTS)
2