Descripció del pla d’estudis 

Taula de distribucions de crèdits 
TIPOLOGIA DE CRÈDITS NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)
Crèdits totals: 60
Crèdits obligatoris: 20
Crèdits optatius: 25
Crèdits en pràctiques externes: 0
Crèdits de treball de fi de màster: 15
Especialitats
El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Direcció Estratègica / Strategic Management. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Negocis Internacionals / International Business. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Aquest màster, s’oferta en modalitat semipresencial.
Taula de distribució dels crèdits del pla d’estudis i continguts de cada matèria
Per accedir al contingut de cada matèria fer clic sobre el nom de la matèria.