Orientació

El servei de Carreres Professionals permet proporcionar una orientació professional, potenciar el talent individual dels estudiants per la seva inserció al mercat laboral i oferir un contacte directe amb les empreses de l’entorn.

A l’Euncet Business School oferim als nostres estudiants un conjunt de serveis i activitats per consolidar al seva carrera professional:

  • SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: Proporciona als estudiants suport i orientació de forma personalitzada sobre la seva carrera professional d’acord amb les seves característiques i perfil competencial. Assessora sobre el seu currículum i com afrontar entrevistes i processos de selecció i, millorar i potenciar el seu talent individual per la inserció o millora professional.
  • SERVEI DE BORSA DE TREBALL: Mitjançant el contacte directe amb empreses col·laboradores i el Servei d’Orientació Professional, aquest servei connecta de forma personalitzada les necessitats laborals o de pràctiques de les empreses amb el perfil professional dels nostres estudiants, amb la fi d’un encaix d’interessos.
  • PRÀCTIQUES A EMPRESES: Gestió i formalització de convenis de cooperació educativa. Programa de pràctiques
  • JORNADA EUNCET-EMPRESA: Activitats pensades per afavorir la connexió entre estudiants i l’entorn empresarial. Es celebra anualment al mes de novembre.
  • TALLERS/WORKSHOPS: Activitats programades durant el curs per a treballar i potenciar competències professionals.

Per més informació contactar amb la Sra. Marta Roma ( mroma@euncet.es )