Descripció del pla d’estudis 

Taula de distribucions de crèdits
TIPOLOGIA DE CRÈDITS NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS))
Crèdits totals:: 60
Crèdits obligatoris: 20
Crèdits optatius: 25
Crèdits en pràctiques externes: 0
Crèdits de treball de fi de màster: 15
Especialitats 
El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, especialitat en Direcció Comercial. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, especialitat en Comunicació Estratègica. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Aquest màster, s’oferta en modalitat semipresencial.
Taula de distribució dels crèdits del pla d’estudis i continguts de cada matèria
Per accedir al contingut de cada matèria fer clic sobre el nom de la matèria.
ASSIGNATURES QUAD.
OBLIGATÒRIA
Direcció i gestió en l'organització: 1
ESPECIALITAT 1: DIRECCIÓ COMERCIAL
Direcció de màrqueting estratègic:
  • Creació de valor en l'empresa (5 ECTS)
  • Lliurament de valor al client (5 ECTS)
1
Planificació estratègica de mercats i Go to Market:
  • Estratègies de venda i comercialització (5 ECTS)
  • Gestió de clients i comptes clau: nous models d'organització comercial (5 ECTS)
  • Estratègies comercials de màrqueting centrades en el client (5 ECTS)
2
ESPECIALITAT 2: COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Imatge, identitat i cultura corporativa: 1
Planificació estratègica de mitjans: 2
TREBALL DE FI DE MÀSTER
Treball de fi de màster:
  • Treball de fi de màster (15 ECTS)
2