Dades estadístiques i de gestió

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Centre Docent: Escola Universitària de Negocis de la Caixa d’Estalvis de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240
Dades complementàries:
Aplicació WINDDAT

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places 180 150 140 140 100 100
Demanda en primera preferència respecte l’oferta (assign.juliol)  8% 17% 47% 30% 37%
Demanda en qualsevol preferència respecte l’oferta (assign.juliol)  39% 47% 117% 161% 138%
Nota de tall (assignació juliol)  5 5 5 5 5 5
Via Accés  PAU o assimilats 48% 27% 36% 42% 49%
Llicenciats, diplomats o assimilats 0% 35% 26% 4% 8%
CFGS o assimilats 26% 14% 26% 18%
PAU amb carrera començada 27% 8% 17% 20% 19%
CFGS o assimilats amb carrera començada 4% 1% 1% 7% 3%
Altres vies 0% 3% 6% 2% 2%
Nota Accés 5-6 50% 55% 51% 38% 41%
6-7 25% 26% 30% 33% 33%
7-8 16% 14% 13% 17% 18%
8-9 5% 4% 4% 12% 6%
>9 4% 1% 2% 0% 2%
Estudiantat NOU Dones 37 23 63 36 25 14
Homes 55 62 107 70 49 34
Total 92 85 170 106 74 48
Estudiantat TOTAL Dones 112 101 125 122 96 73
Homes 150 169 238 266 214 162
Total 262 270 363 388 310 235
EETC 209,1 204,4 287,4 282,9 225,8 185,3
Matrícula CRÈDITS CURSATS Total crèdits ordinaris matriculats 12.546 12.264 17.244 16.974 13.548 11.118
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a 47,9 45,4 47,5 43,7 43,7 47,3
Estudiant TITULAT 52 60 51 110 80
Taxa d’abonament 35,5% 36,1% 31,7% 30,4% 23,5%
Taxa de graduació 52,6% 56,4% 57,7% 58,7%
Taxa d’eficiència 98,3% 96% 96,2% 95,6% 95,8%
Taxa d’èxit 85,9% 91,3% 93,3% 88,8% 89%