Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Durada: 4 cursos acadèmics organitzats en dos quadrimestres

Carga lectiva: 240 crèdits ECTS

Modalitats: Presencial i Semipresencial

Horaris:

Presencial: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h
Semipresencial: dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 21:45h

Titulació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Idiomes: Català, castellà i anglès

Competències: competències

Descarregar pla d'estudis (PDF)


Estructura del pla d'estudis

  • Crèdits obligatoris: 210 ECTS
  • Crèdits optatius: 18 ECTS
  • Treball Final de Grau: 12 ECTS

1er Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Matemàtiques I 17-18 / 18-19

cat/cast

Fonaments de màrqueting 17-18 / 18-19

cat/cast

Eines de productivitat personal 17-18 / 18-19

cat/cast

Organització i administració d’empreses I 17-18 / 18-19

cat/cast

Desenvolupament professional I 17-18 / 18-19

cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Estadística I 17-18 / 18-19

cat/cast

Economia espanyola i mundial 17-18 / 18-19

cat/cast

Direcció comercial I 17-18 / 18-19

cat/cast

Comptabilitat financera I 17-18 / 18-19

cat/cast

Anglès II 17-18 / 18-19

ang

3r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Comptabilitat de costos I 17-18 / 18-19

cat/cast

Microeconomia 17-18 / 18-19

ang

Planificació i anàlisis d’empreses 17-18 / 18-19

cat/cast

Dret fiscal I 17-18 / 18-19

cat/cast

Relacions laborals 17-18 / 18-19

cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Direcció de recursos humans 17-18 / 18-19

ang

Organització i administració d’empreses II 17-18 / 18-19

cat/cast

Sistemes d’informació 17-18 / 18-19

ang

Mercats e instruments financers 17-18 / 18-19

cat/cast

Direcció financera II 17-18 / 18-19

cat/cast

2n Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Matemàtiques II 17-18 / 18-19

cat/cast

Desenvolupament professional II 17-18 / 18-19

cat/cast

Introducció a l’economia 17-18 / 18-19

cat/cast

Sociologia 17-18 / 18-19

cat/cast

Anglès I 17-18 / 18-19

ang

2n Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Estadística II 17-18 / 18-19

cat/cast

Matemàtiques financeres 17-18 / 18-19

cat/cast

Dret civil i mercantil 17-18 / 18-19

cat/cast

Direcció comercial II 17-18 /18-19

ang

Comptabilitat financera II 17-18 / 18-19

cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Comptabilitat de costos II 17-18 / 18-19

cat/cast

Direcció financera I 17-18 / 18-19

cat/cast

Macroeconomia 17-18 / 18-19

ang

Dret fiscal II 17-18 / 18-19

cat/cast

Desenvolupament professional III 17-18 / 18-19

cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Projecte empresarial (TFG) 17-18 / 18-19

cat/cast

Itinerari optativitat 17-18 / 18-19

cat/cast