Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Durada: 4 cursos acadèmics organitzats en dos quadrimestres

Carga lectiva: 240 crèdits ECTS

Modalitats: Presencial i Semipresencial

Horaris:

Presencial: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h
Semipresencial: dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 21:45h

Titulació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Idiomes: Català, castellà i anglès

Competències: competències

Descarregar pla d’estudis (PDF)

Estructura del pla d’estudis

  • Crèdits obligatoris: 210 ECTS
  • Crèdits optatius: 18 ECTS
  • Treball Final de Grau: 12 ECTS

1r Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Matemàtiques I 18-19 / 19-20 cat/cast
Fonaments de màrqueting 18-19 / 19-20 cat/cast
Eines de productivitat personal 18-19 / 19-20 cat/cast
Organització i administració d’empreses I 18-19 / 19-20 cat/cast
Desenvolupament professional I 18-19 / 19-20 cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Estadística I 18-19 / 19-20 cat/cast
Economia espanyola i mundial 19-19 / 19-20 cat/cast
Direcció comercial I 18-19 / 19-20 cat/cast
Comptabilitat financera I
18-19 / 19-20 cat/cast
Anglès II
18-19 / 19-20 ang

3r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Comptabilitat de costos I 18-19 / 19-20 cat/cast
Microeconomia
18-19 / 19-20 ang
Planificació i anàlisis d’empreses 18-19 / 19-20 cat/cast
Dret fiscal I 18-19 / 19-20 cat/cast
Relacions laborals
18-19 / 19-20 cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Direcció de recursos humans 18-19 / 19-20 ang
Organització i administració d’empreses II 18-19 / 19-20 cat/cast
Sistemes d’informació 18-19 / 19-20 ang
Mercats e instruments financers 18-19 / 19-20 cat/cast
Direcció financera II 18-19 / 19-20 cat/cast

2n Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Matemàtiques II 18-19 / 19-20 cat/cast
Desenvolupament professional II 18-19 / 19-20 cat/cast
Introducció a l’economia 18-19 / 19-20 cat/cast
Sociologia 18-19 / 19-20 cat/cast
Anglès I 18-19 / 19-20 ang

2n Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Estadística II 18-19 / 19-20 cat/cast
Matemàtiques financeres 18-19 / 19-20 cat/cast
Dret civil i mercantil 18-19 / 19-20 cat/cast
Direcció comercial II 18-19 /19-20 ang
Comptabilitat financera II> 18-19 / 19-20 cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Comptabilitat de costos II 18-19 / 19-20 cat/cast
Direcció financera I 18-19 / 19-20 cat/cast
Macroeconomia 18-19 / 19-20 cat/cast
Dret fiscal II 18-19 / 19-20 ang
Desenvolupament professional III 18-19 / 19-20 cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ GUIA DOCENT IDIOMA
Projecte empresarial (TFG) 18-19 / 19-20 cat/cast
Itinerari optativitat
18-19 / 19-20 cat/cast