DIRECCIÓ

Alfons Freixes i Puig
Director
Cristina Cáliz Rivera
Directora Grau ADE & MCD

PROFESSORAT

Dr. Joaquim Valls
Dr. Enric Pociello
Dra. Cristina Cáliz
Dr. Antoni Tobella
Dra. Cristina López-Mayan
Dr. Giovanni Giusti
Dra. Paola Mastrantonio
Dr. Eduard Vidal
Dr. Jose Vicente Pestana
Dra. Clara Selva
Dra. Laura Calvet
Dra. Magda Cayón
Dr. Victor Gímenez
Dr. Angel Alejandro Juan
Prof. Marta Roma
Prof. Mage Marmol
Prof. Eva Garcia
Prof. Cèlia Pratginestós
Prof. Ferran Fontané
Prof. Xavier Canadell
Prof. Ramon Clapés
Prof. Sandra Morillo
Prof. Daniel Benito
Prof. Joan Jorba
Prof. Xavier Tapias
Prof. Josep Pacreu
Prof. Alejandro Font
Prof. Xavier Pi
Prof. Jordi Coll