Accés

L’objectiu principal del títol de grau en Administració i Direcció d’Empreses és el de formar professionals capaços de desenvolupar tasques de direcció, gestió, assessorament, planificació i avaluació de les organitzacions privades o públiques, ja siguin productives o de serveis, així com desenvolupar capacitats d’emprenedor i iniciatives empresarials, amb una visió holística de l’empresa i les organitzacions.

Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les seves àrees funcionals: finances, màrqueting, recursos humans, producció, logística, recerca, desenvolupament i innovació, sistemes d’informació i coneixement. El graduat / da ha de saber identificar, analitzar i anticipar oportunitats, planificar i assignar recursos, organitzar la informació, treballar en equips multidisciplinaris, seleccionar, motivar i desenvolupar a les persones, prendre decisions, assolir objectius proposats i avaluar resultats en un entorn local, nacional i internacional.

Durada

4 anys

Càrrega lectiva

240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.

Tipus docència

– Presencial

– Semipresencial

Nota de la PAU

5

Preus

– Presencial: 5.700€

– Semipresencial: 5.100€

Títol Oficial

Resolució d’acreditació del consell d’universitats

Lloc d’impartició

Euncet Business School, Terrassa

Places de nou ingrés

– Modalitat presencial: 50

– Modalitat semipresencial: 40

Places canvi d’estudis

– Modalitat presencial: 15

– Modalitat semipresencial: 10

Nota de tall PAU

Notes de tall

Ponderacions PAU

Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Com s’hi accedeix

Totes les vies d’accés

Convalidacions de CFGS

Quadre de convalidacions

Legalització de documents

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.