Pla d’acollida
Pla per facilitar la integració i adaptació al centre dels estudiants de nou accés. Accions que es desenvoluparan:
Si vols assistir al seminari només cal que t'inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Si vols assistir al seminari només cal que t'inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
  • Jornada d'acollida:
    • Dijous 20 de setembre de 2018
  • Acollida individual i/o per grups als estudiants de programes d'intercanvi i procedents d'universitats estrangeres
Podeu consultar els detalls d'aquest pla en el següent document: pla d'acollida
Pla d'acció tutorial
Pla que dona suport a l’estudiantat en els següents aspectes:
  • Desorientació inicial de l'estudiant degut al gran canvi que representa el salt a l'àmbit universitari.
  • Adaptació a la metodologia docent.
  • Orientació en la realització de la matrícula.
  • Desconeixement dels recursos i serveis de que disposa el centre.
  • Rendiment en els estudis.
  • Definició del perfil competencial
Pla d'orientació professional
Pla que proporciona  atenció personalitzada en l’orientació professional i els processos de cerca de feina. Els membres del Servei d’Orientació Professional (SOP) ajuden a definir el perfil professional de cada un dels estudiants que estan finalitzant o han finalitzat la titulació, i els orienten en les opcions professionals que més adequades al seu perfil alhora que els assessoren en la preparació de cerca de feina. Activitats que organitza el SOP

Entrevistes individuals Es realitza, com a mínim, una entrevista individual amb cada estudiant que està a punt de finalitzar els estudis per definir el seu perfil professional i per a proporcionar-li l’orientació i assessorament que necessita per a la seva inserció laboral. Jornada Euncet-Empreses Euncet organitza anualment la Jornada Euncet-Empreses amb l’objectiu de promoure la inserció laboral, acostar interessos i potenciar la interacció entre empreses i estudiants titulats. Tallers d’orientació professional Es poden organitzar, a partir de la demanda dels estudiants, varis tallers d’orientació professional durant el curs acadèmic, que es realitzen en petits grups amb l’objectiu de promoure l’adquisició d’estratègies de recerca d’oportunitats professionals, garantint els recursos necessaris per assolir-ho i, en última instància, aconseguir un lloc de treball que millor s’ajusti al seu perfil professional.

Podeu consultar els detalls d'aquest pla en el següent document: pla d'orientació professional
Estudia i treballa
Euncet Business School t'ofereix la possibilitat de treballar, des de l'inici dels estudis, en activitats professionals vinculades a l'esport. A més, la formació dual et permetrà finançar una par de la matricula.

Contracte laboral: 5hores/setmanals (ampliable fins a 7h) en activitats professionals vinculades a l'esport.

Accés a instal·lacions esportives: accés gratuït a 20 centres esportius.

Si estàs interessat/da en participar en el procés de selecció, omple el formulari d'inscripció.
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ