Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes

Durada: 4 cursos acadèmics organitzats en dos quadrimestres

Carga lectiva: 240 crèdits ECTS

Modalitats: Presencial

Horaris: Presencial: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h

Titulació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Idiomes: Català, castellà i anglès

Competències: competències

Descarregar pla d'estudis (PDF)

Estructura del pla d'estudis

  • Crèdits obligatoris: 210 ECTS
  • Crèdits optatius: 18 ECTS
  • Treball Final de Grau: 12 ECTS

1er Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Física I  

cat/cast

Informàtica  

cat/cast

Anatomia  

cat/cast

Disseny gràfic  

cat/cast

Tecnologia aplicada al fitnes  

cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Sociologia

cat/cast

Disseny i gestió d'espais esportius I - Sales i pavellons

cat/cast

Introducció als materials

cat/cast

Indústria i mercats de l'esport. Models de producció i comercialització

cat/cast

Indústria del fitnes

cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Introducció a l'enginyeria dels productes

cat/cast

Indústria del turisme i del lleure esportiu

cat/cast

Lideratge, empreneduria i creació d'empreses en l'esport

cat/cast

Recursos humans

cat/cast

Recursos financers

cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

R+D+I en l'esport

cat/cast

Cinesiologia i motricitat humana

cat/cast

Wellness

cat/cast

Nutrició

cat/cast

Activitats jugades

cat/cast

Activitats físiques amb suport musical

cat/cast

Pràctiques professionals

cat/cast

2n Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Física II  

cat/cast

Matemàtiques  

cat/cast

Estadística  

cat/cast

Dret  

cat/cast

Fisiologia  

cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Comunicació

cat/cast

Disseny i gestió d'espais esportius II - Piscines i zones d'aigües

cat/cast

Disseny i gestió d'espais esportius III - Camps grans i estadis

cat/cast

La tecnologia aplicada a l'entrenament esportiu - Esports individuals

cat/cast

Empresa

cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Informàtica aplicada a l'esport

cat/cast

La tecnologia aplicada a l'entrenament esportiu - Esports col.lectius

cat/cast

Recursos tecnològics

cat/cast

Disseny i creació de productes i serveis esportius

cat/cast

Comercialització de productes i serveis esportius

cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ

GUIA 2018-19

IDIOMA

Gestió de centres de fitnes

cat/cast

Màrqueting aplicat a l'esport

cat/cast

Activitats físiques en el medi natural

cat/cast

Esports

cat/cast

TFG

cat/cast