DIRECCIÓ

Alfons Freixes i Puig
Director
Robert Usach Minguillón
Director Grau CTEF

PROFESSORAT

Dr. Vicent Sala
Física I
Dr. Javier Panadero
Informàtica
Dr. Alejandro Estrada
Informàtica
Dr. Carles Pericay
Anatomia
Prof. Josefina Pàmies
Disseny Gràfic
Prof. Mireia Puig
Disseny Gràfic
Dr. Antonio Gómez
Tecnología
Dr. Jairo Vázquez
Tecnología
Dr. Robert Usach
Física II
Dr. Enric Pociello
Estadística
Dr. Luis Pedro Montejano
Matemàtiques
Prof. Toni Garcia
Dret
Prof. Andreu Martínez
Fisiologia
Prof. Ray G. Butler
Estadística
Prof. Marta Roma
Tutora Acadèmica