ORIENTACIÓ PER L’ESTUDIANTAT

Pla d’acollida

Pla per facilitar la integració i adaptació al centre dels estudiants de nou accés. Accions que es desenvoluparan:

Seminaris previs a l’inici de les classes:

Matemàtiques:

Horaris:

9, 13, 16 i 18 de setembre de 9.30 a 13.30 h

13 i 18 de setembre de 10.30 a 14.30 (grup Dra. Marta Peña)

Professor: Jesús Mañas i Dra. Marta Peña

Fitxa seminari

Material docent

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Física:

Horaris: 10, 12, 17 i 19 de setembre de 9.30 a 13.30 h

Professor: Jesús Mañas i Dra. Marta Peña

Fitxa seminari

Material docent 

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Jornada d’acollida:

  • Dimecres 18 de setembre de 2019 de 11.30h a 13.30h.

Podeu consultar els detalls d’aquest pla en el següent document: pla d’acollida

Cursos complementaris durant l’any acadèmic

Les persones interessades en matricular-se d’aquest curs s’hauran d’adreçar a la Secretaria de l’Euncet

Pla d’acció tutorial

Pla que dona suport a l’estudiantat en els següents aspectes:

  • Desorientació inicial de l’estudiant degut al gran canvi que representa el salt a l’àmbit universitari.
  • Adaptació a la metodologia docent.
  • Orientació en la realització de la matrícula.
  • Desconeixement dels recursos i serveis de que disposa el centre.
  • Rendiment en els estudis.
  • Definició del perfil competencial

Podeu consultar els detalls d’aquest pla en el següent document: pla d’acció tutorial

Pla d’orientació professional
Té per objectiu proporcionar una atenció personalitzada en l’orientació professional i els processos de cerca de feina per a la inserció laboral dels seus titulats.
El Pla d’Orientació Professional intenta donar resposta a les següents necessitats dels estudiants:
• Definició del seu perfil professional
• Orientació en la realització o millora del seu cv
• Assessorament en la realització d’entrevistes i processos de selecció de personal
• Definició d’objectius professionals
• Proporcionar eines i recursos per a la millora professional
• Assessorament sobre les àrees professionals més adequades al seu perfil

Podeu consultar els detalls d’aquest pla en el següent document: pla d’orientació professional