Postgrau en Màrqueting Estratègic

¿Què és el PME?

El Postgrau en Màrqueting Estratègic (PME) està dissenyat perquè els professionals del màrqueting actualitzin les seves competències, coneguin les tècniques més modernes i, en definitiva, siguin més productius per a les seves respectives empreses.

Dirigit a

S’adreça tant a professionals del màrqueting que desitgen actualitzar els seus coneixements, com a directors de departament o gerents i empresaris que busquen una major eficiència i productivitat de les seves respectives àrees de responsabilitat.

Claus del PME
 • Desenvolupar capacitats analítiques i directives exigides per l’actual entorn empresarial en la presa de decisions en l’àmbit del màrqueting.
 • Saber integrar la visió i els objectius corporatius en les estratègies i polítiques de màrqueting de l’empresa.
 • Saber dissenyar i implementar operativament el correcte mix de màrqueting adaptat al cas, a l’entorn competitiu específic i al moment.
 • Adquirir els coneixements, habilitats i capacitats necessàries per al disseny, aplicació i anàlisi d’un pla de màrqueting.
 • Facilitar una visió creativa que permeti un lideratge eficaç, també des d’una mentalitat innovadora vegada que alineada a l’estratègia.
 • Proporcionar coneixements sòlids, necessaris per al desenvolupament de direcció d’un departament de màrqueting, aportant una visió integrada de la funció del màrqueting dins de l’empresa.
Calendari
 • INICI: 27 d’octubre 2017
 • FINAL: 3 de març 2018
 • LLOC: EUNCET BUSINESS SCHOOL, Terrassa
 • HORARI: Divendres 16: 00-21: 00 Dissabtes 09: 00-14: 00

Descarregar el calendari de classes

Titulació
 • Postgrau en Màrqueting Estratègic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Postgrau en Màrqueting Estratègic per l’Euncet Business School
Director del Programa

Sr. Xavier Lamote de Grignon Costa – Linkedin

Llicenciat en ADE, Universitat de Barcelona, 1998

Doctorand en Economia i Organització, Universitat Rovira i Virgili, actualment

Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió, ESIC Business & Marketing School, 2004

Acreditat per l’AQU com a professor col·laborador segons resolució UNI/3387/2004 de 7/12/2004

Professors
Amb el PME podràs completar un dels següents MASTERS: