Servei d’Orientació Professional

¿Què és?

El Servei d’Orientació Professional és un servei que ofereix l’Euncet amb l’objectiu de proporcionar assessorament i orientació als estudiants en les àrees acadèmica, competencial i professional.

¿Què fa?
  • Assessora i orienta a nivell acadèmic.
  • Ofereix eines i formació específica per al desenvolupament competencial.
  • Orienta per a la inserció i / o promoció professional en funció del currículum i el perfil competencial.
Tutories individuals i / o grupals

La tutoria és un servei integrat en el Servei d’Orientació Professional que pot realitzar-se conjuntament amb la Direcció del Màster amb l’objectiu d’acompanyar l’estudiant i realitzar un seguiment del seu procés durant tot l’estudi del mateix.

Constitueix un suport per a l’adaptació a la universitat, a l’aprenentatge, a l’orientació curricular i a l’orientació professional, i contribueix a la formació dels estudiants en totes les seves dimensions. Així mateix, també serveix per valorar la satisfacció i els resultats acadèmics dels estudiants.

Borsa de Treball
Vetlla per la inserció i / o promoció laboral dels estudiants i treballa en col·laboració amb els tutors / es, fet que permet conèixer els perfils professionals i competencials dels estudiants per tal d’orientar-los i guiar-los a l’hora de buscar un nou lloc de treball o bé millorar professionalment.
Per més informació contactar amb Sra. Marta Roma (mroma@euncet.es)