Accés

L’objectiu del títol del grau en Màrqueting i Comunicació Digital és la de formar professionals amb les competències necessàries per dominar les les eines de màrqueting i comunicació digital,  per reconèixer oportunitats de negocis, establir estratègies i optimitzar els recursos per dur a terme les millors accions per assolir els objectius de l’empresa.

Durada

4 anys

Càrrega lectiva

240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.

Tipus docència

– Presencial

– Semipresencial

Preus

– Presencial: 5.700€

– Semipresencial: 5.100€

Títol Oficial

Inscrit en el registre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Lloc d’impartició

Euncet Business School, Terrassa

Places de nou ingrés

– Modalitat presencial: 70

– Modalitat semipresencial: 20

Places canvi d’estudis

– Modalitat presencial: 15

– Modalitat semipresencial: 10

Nota de tall PAU

Notes de tall

Ponderacions PAU

Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica

Com s’hi accedeix

Totes les vies d’accés

Preinscripció

Codi de preinscripció

  • Modalitat presencial: 31081
  • Modalitat semipresencial: 31082

Convocatoria de juny de 2018

  • Termini de preinscripció: del 5 de juny al 2 de juliol (inclosos).
  • Assignació de placas: 18 de juliol.
  • Matrícula en 1a preferencia: del 13 al 18 de juliol.
Convalidacions de CFGS

Quadre de convalidacions

Legalització de documents

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d’estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.