Grau en Màrqueting i Comunicació Digital

Durada: 4 cursos acadèmics organitzats en dos quadrimestres

Carga lectiva: 240 crèdits ECTS

Modalitats: Presencial i Semipresencial

Horaris:

Presencial: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h
Semipresencial: dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 21:45h

Titulació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Idiomes: Català, castellà i anglès

Competències: competències

Descarregar pla d'estudis (PDF)


Estructura del pla d'estudis

  • Crèdits obligatoris: 210 ECTS
  • Crèdits optatius: 18 ECTS
  • Treball Final de Grau: 12 ECTS

1er Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Matemàtiques I 17-18 / 18-19

cat/cast

Fonaments de màrqueting 17-18 / 18-19

cat/cast

Eines de productivitat personal 17-18 / 18-19

cat/cast

Organització i administració d’empreses I 17-18 / 18-19

cat/cast

Desenvolupament professional I 17-18 / 18-19

cat/cast

2n Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Estadística I 17-18 / 18-19

cat/cast

Economia espanyola i mundial 17-18 / 18-19

cat/cast

Direcció comercial 17-18 / 18-19

cat/cast

Màrqueting digital 17-18 / 18-19

cat/cast

Anglès II 17-18 / 18-19

ang

3r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Estratègies de comunicació 17-18 / 18-19

cat/cast

Investigació de mercats 17-18 / 18-19

cat/cast

Màrqueting a cercadors 17-18 / 18-19

cat/cast

Dret digital 17-18 / 18-19

ang

Multimèdia i disseny gràfic 17-18 / 18-19

cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Gestió de comunitats en entorns digitals 17-18 / 18-19

ang

Logística i operacions 17-18 / 18-19

cat/cast

Anàlisi d'audiències i mètrica digital 17-18 / 18-19

cat/cast

Màrqueting directe 17-18 / 18-19

cat/cast

Gestió de projectes 17-18 / 18-19

ang

2n Quadrimestre

1r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Matemàtiques II 17-18 / 18-19

cat/cast

Desenvolupament professional II 17-18 / 18-19

cat/cast

Introducció a l'economia 17-18 / 18-19

cat/cast

Sociologia 17-18 / 18-19

cat/cast

Anglès I 17-18 / 18-19

ang

2n Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Estadística II 17-18 / 18-19

cat/cast

Fonaments de relacions públiques 17-18 / 18-19

cat/cast

Introducció al dret 17-18 / 18-19

cat/cast

Comportament del consumidor 17-18 / 18-19

ang

Tecnologia web i bases de dades 17-18 / 18-19

cat/cast

3r Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Màrqueting de contingut 17-18 / 18-19

cat/cast

Publicitat i relacions públiques digitals 17-18 / 18-19

ang

Finances per a màrqueting 17-18 / 18-19

cat/cast

Màrqueting Intelligence i CRM 17-18 / 18-19

cat/cast

Experiència de l'usuari 17-18 / 18-19

cat/cast

4t Curs

DENOMINACIÓ

GUIA DOCENT

IDIOMA

Projecte empresarial (TFG) 17-18 / 18-19

cat/cast

Itinerari optativitat 17-18 / 18-19

cat/cast