DIRECCIÓ

Alfons Freixes i Puig
Director
Cristina Cáliz Rivera
Directora Grau ADE & MCD

PROFESSORAT

Dr. Oscar Coromina
Dr. Joan Fondevila
Dra. Magda Cayón
Dr. Joaquim Valls
Dra. Laura Calvet
Dr. Enric Pociello
Dra. Cristina Cáliz
Dr. Antoni Tobella
Dra. Cristina López-Mayan
Dr. Giovanni Giusti
Dra. Paola Mastrantonio
Dr. Eduard Vidal
Dra. Jessica Lingan
Dr. Joan Morales
Dra. Gabriela Zuñiga
Prof. Victor Daniel García
Prof. Marta Roma
Prof. Mage Marmol
Prof. Eva Garcia
Prof. Cèlia Pratginestós
Prof. Antoni Duró
Prof. Carles Joan Lorente
Prof. Carles Argemí
Prof. Lídia Ballesta
Prof. Anna Llacher