ORIENTACIÓ PER L’ESTUDIANTAT

Pla d’acollida

Pla per facilitar la integració i adaptació al centre dels estudiants de nou accés.

Accions que es desenvoluparan:

Seminaris previs a l’inici de les classes

Matemàtiques:

Campus Terrassa

Horaris: 9, 13, 16, 18 de setembre de 18.00 a 21.45 h

Professors: Dr. Enric Pociello i Dr. Joaquim Valls

Fitxa seminari

Material docent

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Campus Barcelona

Horaris: 10, 12, 17, 19 de setembre de 9.30 a 13.30 h

Professor: Dr. Joaquim Valls

Fitxa seminari

Material docent

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Elements econòmics i financers:

Campus Terrassa

Horaris: 10, 12, 17 i 19 de setembre de 18.00 a 21.45 h

Professors: Ferran Fontané i Armand Bover

Fitxa seminari

Material docent I (PDF)

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

Campus Barcelona

Horaris: 9, 13, 16 i 18 de setembre de 9.30 a 13.30 h

Professor: Armand Bover

Fitxa seminari

Material docent I (PDF)

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

Matemàtiques:

Campus Terrassa

Horaris: 9, 13, 16, 18 de setembre de 18.00 a 21.45 h

Professors: Dr. Enric Pociello i Dr. Joaquim Valls

Fitxa seminari

Material docent

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Campus Barcelona

Horaris: 10, 12, 17, 19 de setembre de 9.30 a 13.30 h

Professor: Dr. Joaquim Valls

Fitxa seminari

Material docent

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Elements econòmics i financers:

Campus Terrassa

Horaris: 10, 12, 17 i 19 de setembre de 18.00 a 21.45 h

Professors: Ferran Fontané i Armand Bover

Fitxa seminari

Material docent I (PDF)

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

Campus Barcelona

Horaris: 9, 13, 16 i 18 de setembre de 9.30 a 13.30 h

Professor: Armand Bover

Fitxa seminari

Material docent I (PDF)

Si vols assistir al seminari només cal que t’inscriguis en el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

Jornada d’acollida:

Campus Terrassa

 • Modalitat presencial: dijous 20 de setembre de 2019 a les 9.30h.
 • Modalitat semipresencial: divendres 21 de setembre de 2019 a les 18.00h.

Acollida individual i/o per grups als estudiants de programes d’intercanvi i procedents d’universitats estrangeres.

Campus Barcelona

 • Modalitat presencial: dimecres 18 de setembre de 2019 a les 9.30h.

Podeu consultar els detalls d’aquest pla en el següent document: pla d’acollida

Cursos complementaris durant l’any acadèmic

Les persones interessades en matricular-se d’aquest curs s’hauran d’adreçar a la Secretaria de l’Euncet.

Pla d’acció tutorial

Pla que dona suport a l’estudiantat en els següents aspectes:

 • Desorientació inicial de l’estudiant degut al gran canvi que representa el salt a l’àmbit universitari.
 • Adaptació a la metodologia docent.
 • Orientació en la realització de la matrícula.
 • Desconeixement dels recursos i serveis de que disposa el centre.
 • Rendiment en els estudis.
 • Definició del perfil competencial

Podeu consultar els detalls d’aquest pla en el següent document: pla d’acció tutorial

Pla d’orientació professional
Té per objectiu proporcionar una atenció personalitzada en l’orientació professional i els processos de cerca de feina per a la inserció laboral dels seus titulats.
El Pla d’Orientació Professional intenta donar resposta a les següents necessitats dels estudiants:
 • Definició del seu perfil professional
 • Orientació en la realització o millora del seu cv
 • Assessorament en la realització d’entrevistes i processos de selecció de personal
 • Definició d’objectius professionals
 • Proporcionar eines i recursos per a la millora professional
 • Assessorament sobre les àrees professionals més adequades al seu perfil

Podeu consultar els detalls d’aquest pla en el següent document: pla d’orientació professional