Presentació

El Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses és un programa de formació en direcció i administració d’empreses, entenent com a tal una concepció global de l’empresa i del funcionament de la seva organització.

Perfil d’ingrés recomanat
El Màster s’adreça, preferentment, a llicenciats, graduats i diplomats en:
  • Ciències Empresarials.
  • Administració i Direcció d’Empreses.
  • Economia.
  • Investigació i Tècniques de Mercat.
Igualment podran accedir-hi titulats universitaris oficials a la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l’àmbit de l’economia i l’empresa, com ara el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o el Grau en Enginyeria Mecànica, ambdós de la UPC.
 
No obstant això, aquells candidats que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o que sent-ho, no hagin cursat plans d’estudis que incloguin els fonaments de la titulació de màster que es proposa, han de cursar una sèrie de complements de formació per establir les bases del coneixement en l’àmbit de la gestió empresarial.
 
Titulació
Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Màster en Administració i Direcció d’Empreses per l’Euncet Business School