Descripció del pla d’estudis 

Taula de distribucions de crèdits 

TIPOLOGIA DE CRÈDITS

NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)

Crèdits totals:

60

Crèdits obligatoris:

20

Crèdits optatius:

25

Crèdits en pràctiques externes:

0

Crèdits de treball de fi de màster:

15

Especialitats
El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Direcció Estratègica / Strategic Management. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Negocis Internacionals / International Business. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Aquest màster, s’oferta en modalitat semipresencial.
Taula de distribució dels crèdits del pla d’estudis i continguts de cada matèria
Per accedir al contingut de cada matèria fer clic sobre el nom de la matèria.