INICI

El programa MBA – Màster Oficial en Direcció Estratègica està concebut per proporcionar els coneixements i les eines necessàries per al correcte exercici de la funció directiva en l’empresa, tant per a aquells professionals que no tenen completament de les mateixes com per als qui, havent rebut una formació prèvia en la matèria, necessiten consolidar i aprofundir en aquests coneixements i afrontar amb seguretat i solvència el procés de la presa de decisions que comporta l’exercici dels càrrecs de gestió.