Especialitats
El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Direcció Estratègica / Strategic Management. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat en Negocis Internacionals / International Business. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Taula de distribucions de crèdits 
TIPOLOGIA DE CRÈDITS NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)
Crèdits totals 60
Crèdits obligatoris 20
Crèdits optatius 25
Crèdits en pràctiques externes 0
Crèdits de treball de fi de màster 15
ESPECIALITAT 2: NEGOCIS INTERNACIONALS / INTERNATIONAL BUSINESS QUADRIMESTRE
Direcció Financera / Financial Management (5 ECTS) 1
Direcció Estratègica Global / Global Strategic Management (5 ECTS) 1
Gestió de les Tecnologies de la Informació / Information Technologies Management (5 ECTS) 2
Gestió dels Riscos Financers Internacionals / International Financial Risk Management (5 ECTS) 2
Internacionalització de l'Empresa / Corporate Internationalization (5 ECTS) 2
TREBALL FI DE MÀSTER QUADRIMESTRE
Treball fi de màster (15 ECTS) 2