Presentació

El Màster Universitari en Direcció de Màrqueting permet desenvolupar les competències i habilitats necessàries per assimilar els conceptes analítics, estratègics i operatius més avançats en l’àmbit del màrqueting.

Perfil d’ingrés recomanat

El Màster s’adreça, preferentment, a llicenciats, graduats i diplomats en:
  • Ciències Empresarials.
  • Administració i Direcció d’Empreses.
  • Economia.
  • Investigació i Tècniques de Mercat.
Igualment podran accedir-HI titulats universitaris oficials a la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l’àmbit de l’economia i l’empresa, com ara el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o el Grau en Enginyeria Mecànica, ambdós de la UPC.
 
No obstant això, aquells candidats que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o que sent-ho, no hagin cursat plans d’estudis que incloguin els fonaments de la titulació de màster que es proposa, han de curses una sèrie de complements de formació per establir les bases del coneixement en l’àmbit de la gestió empresarial
 

Titulació

Màster Universitari en Direcció de Màrqueting per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Màster en Direcció de Màrqueting per l’Euncet Business School