Matrícula

La matrícula de l’estudi de Màster Universitari en Direcció de Màrqueting té caràcter anual.

1- Dates i horaris del procés de matriculació

 • Curs 2018-19
  • Període de matrícula: del 4 de setembre al 29 de setembre de 2018.

2- Oferta d’assignatures i horaris

3- Condicions acadèmiques de la matrícula

L’estudiant que es matricula en un estudi de màster universitari de la UPC ha de superar, per tenir dret a obtenir el títol oficial corresponent, la totalitat dels crèdits que estableix el pla d’estudis. En qualsevol cas, ha de cursar un mínim de crèdits dins del màster. Aquest mínim inclou necessàriament el treball de fi de màster. El mínim de crèdits que cal cursar dins del màster és del 70% del total per a màsters de 60 ECTS, és a dir, 42 ECTS. En aquest mínim no es tenen en compte els crèdits reconeguts ni convalidats d’altres titulacions d’origen, ja siguin titulacions oficials o pròpies. El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer, per tant, és de 18 crèdits.

El nombre màxim de crèdits a matricular és de 60 ECTS per curs acadèmic o de 36 ECTS per quadrimestre.

El nombre mínim de crèdits a matricular és de 18 ETCS per quadrimestre o 36 ECTS si la matrícula és anual.

4- Períodes de matrícula per el reconeixement de crèdits

 • Curs 2018-19
  • Període de matrícula: del 4 de setembre al 29 de setembre de 2018

5- Períodes de matrícula per al reconeixement de crèdits

El treball fi de màster (TFM) és una assignatura de 15 crèdits. La inscripció es realitza en el mateix moment de formalitzar la matrícula. Les condicions per a matricular el TFM són:

 • Haver matriculat totes les assignatures obligatòries i optatives del pla d’estudis en cursos anteriors o bé matricular-les de forma simultània amb el TFM.

6- Pla docent de les assignatures

7- Conceptes que inclou la matrícula i preus

Finançament Zank: Enllaç

 • Preus expedient acadèmic i títols curs 2018-19
  • Certificat acadèmic personal: 27,27 euros
  • Certificat acadèmic oficial: 54,54 euros
  • Tramitació títol: 218,15 euros
  • Trasllat expedient: 54,54 euros
  • Estudi de convalidacions: 54,54 euros
 • Import matrícula: 1.884 euros
 • Complements formatius + materials docents: 7.536 euros

Per més informació contactar amb la Sra. Mireia Gallel (mgallel@euncet.es)