Descripció del pla d’estudis 

Taula de distribucions de crèdits

TIPOLOGIA DE CRÈDITS

NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)

Crèdits totals:

60

Crèdits obligatoris:

20

Crèdits optatius:

25

Crèdits en pràctiques externes:

0

Crèdits de treball de fi de màster:

15

Especialitats 

El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, especialitat en Direcció Comercial. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, especialitat en Comunicació Estratègica. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Aquest màster, s’oferta en modalitat semipresencial.

Taula de distribució dels crèdits del pla d’estudis i continguts de cada matèria

Per accedir al contingut de cada matèria fer clic sobre el nom de la matèria.

ESPECIALITAT 1: DIRECCIÓ COMERCIAL

QUADRIMESTRE

Creació de valor en l'empresa (5 ECTS)

1

Lliurament de valor al client (5 ECTS)

1

Estratègies de venda i comercialització (5 ECTS)

2

Gestió de clients i comptes clau: nous models d'organització comercial (5 ECTS)

2

Estratègies comercials de màrqueting centrades en el client (5 ECTS)

2

TREBALL DE FI DE MÀSTER

QUADRIMESTRE

Treball de fi de màster (15 ECTS)

2