DIRECCIÓ

Alfons Freixes i Puig
Director
Jessica Lingan Azañedo
Directora Master

PROFESSORAT

Dr. Òscar Coromina
Especialista en Analítica web
Dra. Marta González
Especialista en Direcció de Comunicació
Dra. Jessica Lingan
Especialista en Comunicació Estratègica
Dr. Joan Morales
Especialista en Investigació de Mercats
Dr. Miquel Àngel Serrat
Especialista en Cultura Corporativa
Dra. Ana Varela
Especialista Branding Corporatiu
Dr. Juan Morillo
Especialista en Finances
Dr. Eduard Vidal
Especialista en Direcció de Marketing
Dr. David Sanz
e-Commerce and Acquiring Account Manager en Banc Sabadell
Prof. Carles Argemí
Manager en Contenidos Click
Prof. Josep Ma. Armengol
Director en TOTALMEDIA
Prof. Miquel Campmany
Communication Manager Nestlé
Prof. Anna Llacher
Directora i Productora de New Content en @APM
Prof. Alvaro Malmierca
Digital Manager ColaCao
Prof. Roc Massaguer
Manager en Zoopa | Outconsumer
Prof. José Miguel
Manager en Matching Place
Prof. Ramon Montanera
Market Intelligence Director at Elogia