Treball Final de Màster

Per obtenir el títol de Màster Universitari en Direcció de Màrqueting per la UPC, l’estudiant ha de realitzar un Treball Final de Màster (TFM).
El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS i consisteix en la:
  • elaboració d’un Pla de màrqueting: descripció i situació de l’empresa, anàlisi de determinants interns i externs, objectius i estratègies de màrqueting, plans d’actuació i projeccions financeres.
  • elaboració d’un Pla de comunicació: Elaborar un Pla de Comunicació que plasmi el domini de les tècniques d’organització i planificació de la comunicació i de les anomenades accions de comunicació en particular.
  • elaboració d’un treball de recerca relacionada amb una de les àrees d’especialització del màster.
El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa de TFM, l’avaluació del mateix es realitzarà de forma individual.
Per a més detalls consultar la normativa de TFM. Normativa.