Especialitats
El programa té dos possibles itineraris curriculars:
  • Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, especialitat en DireccióComercial. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
  • Màster Universitari en Direcció de Màrqueting, especialitat en Comunicació Estratègica. En aquest cas es cursen les matèries obligatòries comunes (20 ECTS) i el Treball de Fi de Màster (15 ECTS), així com els crèdits corresponents a l’especialitat triada (25 ECTS).
Taula de distribucions de crèdits 
TIPOLOGIA DE CRÈDITS NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)
Crèdits totals 60
Crèdits obligatoris 20
Crèdits optatius 25
Crèdits en pràctiques externes 0
Crèdits de treball de fi de màster 15
ESPECIALITAT 1: DIRECCIÓ COMERCIAL QUADRIMESTRE
Creació de valor en l'empresa (5 ECTS) 1
Lliurament de valor al client (5 ECTS) 1
Estratègies de venda i comercialització (5 ECTS) 2
Gestió de clients i comptes clau: nous models d'organització comercial (5 ECTS) 2
Estratègies comercials de màrqueting centrades en el client (5 ECTS) 2
TREBALL FI DE MÀSTER QUADRIMESTRE
Treball fi de màster (15 ECTS) 2